Plan de dezvoltare locală

Descarcă versiunea 13 și acordul de modificare a PDL-ului.

Descarcă versiunea 12 și acordul de modificare a PDL-ului.

Descarcă versiunea 11  și acordul de modificare a PDL-ului.

Descarcă versiunea 10 și acordul de modificare a PDL-ului.

Descarcă versiunea 9 și acordul MADR de modificare a PDL-ului.

Descarcă versiunea 8 a PDL-ului.

În această versiune au fost efectuate realocări de sume între măsurile incluse în PDL.

Descarcă versiunea 7 a PDL-ului.

În această versiune au fost efectuate realocări de sume între măsurile incluse în PDL și au fost incluse atribuții aferente proiectului de coopeare în fișele de post ale managerului, responsabilului financiar și animatorului.

Descarcă versiunea 6  a PDL-ului.

În această versiune au fost efectuate realocări de sume între măsurile incluse în PDL.

Descarcă versiunea 5  a PDL-ului.  

În versiunea 5 a PDL-ului au fost modificate componența echipei și fișele de post.

Descarcă versiunea 4 a PDL-ului.

Versiunea 4 a PDL-ului conține modificarea Componenței Comitetului de Selecție și aprobarea unei liste de supleanți ai membrilor Comitetului de Selecție.

Descarcă versiunea 3 a PDL-ului. 

Modificările intervenite în cadrul acestei versiuni au constat în completarea criteriilor de eligibilitate pentru măsura 111, conform fișei măsurii din PNDR.

Descarcă versiunea 2 a PDL-ului.

Modificările aduse în cadrul acestei versiuni au vizat: modificarea intensității sprijinului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 313 și 312; înlocuirea indicatorului număr de exploatații ale grupurilor de producători/asociații agricole din cadrul măsurii 121 cu indicatorul număr de exploatații ale grupurilor de producători/forme asociative; modificarea componenței Comitetului de Selecție.

Descarcă versiunea inițială a PDL-ului.

Descarcă arhivă acorduri DGDR de modificare a strategiei.

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.