Măsura M7/6A

“Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN”

Conform analizei SWOT, unele dintre principalele puncte slabe ale teritoriului GAL ATBN le reprezintă lipsa capitalului social, atât al celui de tip bonding, cât și a celui de tip bridging – în interiorul comunității, dar și între comunitate și exterior. Consolidarea acestui tip de capital, așa cum reiese și din raportul de cercetare calitativă, ar crește oportunitățile de valorificare a produselor locale agroalimentare și a serviciilor turistice existente în teritoriu. Din toate cele trei focus grupuri la baza cărora stă cercetarea sociologică calitativă, reiese că inițiativa “salvatoare” poate să vină din exterior, atitudine specifică comunităților rurale care justifică necesitatea activității de animare/facilitare comunitară, sprijinită în cadrul acestei măsuri.

Obiectiv specific al măsurii M7/6A:  Dezvoltarea durabilă a economiei locale prin valorificarea  responsabilă a resurselor locale, diversificarea serviciilor și produselor și crearea de locuri de muncă.

Obiective de dezvoltare rurală 3: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. a) și c).

Măsura M7/6A contribuie la Prioritatea 6Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art.35Cooperare“, alin. 2, lit. c)din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție  6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

Secundar, măsura M7/6A contribuie la  domeniul de intervenție 6BÎncurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: de inovare și mediu, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Inovare:  caracterul inovator al acestei măsuri derivă din faptul că pentru prima dată în teritoriul GAL ATBN se vor finanța inițiativele care vizează cooperarea între microîntreprinderile care activează în domeniul turismului, neexistând un precedent în acest sens. Având în vedere că parteneriatul încheiat va genera utilizarea în comun a unor resurse variate, ne așteptăm ca această măsură să contribuie la îmbunătățirea, modernizarea și diversificareaserviciilor turistice din teritoriul GAL, dar și să creeze premisele cooperării viitoare a altor actori din același domeniu, sau chiar din alte domenii conexe , care vor putea genera la rândul lor inovare, modernizare și competitivitate la nivelul teritoriului GAL ATBN.

Mediu: impactul asupra mediului va fi redus prin finanțarea proiectelor care vizează organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și resurselor, contribuind la eficientizarea serviciilor furnizate, astfel încât să reducă efectele lor asupra mediului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/6A “ Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN” este complementară cu măsura M3/6A „Diversificarea activităților neagricole”, cu măsura M4/6A „Modernizarea activităților neagricole”, cu măsura M5/6B „Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN”și cu măsuraM6/6B “Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților”.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/6A „ Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN”contribuie la îndeplinirea Priorității 6Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, împreună cu măsurile: M3/6A „Diversificarea activităților neagricole”, M4/6A „Modernizarea activităților neagricole”, M5/6B „Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN”șiM6/6B „Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților”.

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M7/6A – Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN- M19.2(M7/6A) - 06/23 – 27.01.2023 - Publicat în 10.01.2023

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 6_2023 (27.01.2023 -  10.03.2023)

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M7/6A – Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN- M19.2(M7/6A) - 05/22 – 28.10.2022 - Publicat în 25.08.2022

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 5_2022 (09.09.2022 -  28.10.2022)

Lansarea apelului de selecție Măsura M7/6A – Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN- M19.2(M7/6A) - 04/22 – 12.08.2022 - Publicat în 07.06.2022

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 4_2022 (20.06.2022 -  12.08.2022)

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M7/6A – Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN- M19.2(M7/6A) - 03/22 – 17.03.2022 - Publicat în 09.12.2021

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Documente aferente sesiunii 3_2022 (17.01.2022 -  17.03.2022)

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M7/1B– Consolidarea capitalului social - M19.2(M7/1B) - 02/21 – 12.03.2021 - Publicat in 19.01.2021

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 Documente aferente sesiunii 2_2021 (01.02.2021 -  12.03.2021).

 

Prelungirea apelului de selecție Măsura M7/1B– Consolidarea capitalului social -  M19.2(M7/1B) - 01/20 – 31.08.2020 - Publicat in 26.08.2020

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M7/6A - Actualizată_3, Publicat 06.12.2021

>>FIȘA MĂSURII M7/1B - Actualizată_2, Publicat 05.02.2020

>>FIȘA MĂSURII M7/1B - Actualizată

>>FIȘA MĂSURII M7/1B


Lansarea apelului de selecție Măsura M7/1B– Consolidarea capitalului social -  M19.2(M7/1B) - 01/20 – 31.08.2020 - Publicat in 19.06.2020

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 Documente aferente sesiunii 1_2020 (03.07.2020 -  31.08.2020).


 

  Str. Republicii nr. 124
  Orașul Rupea, Județul Brașov
  România
  Tel: 0784/298864
         0784/298863
  Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
  Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
  Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.