Măsura 322

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Măsura „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale se încadrează în axa III a PNDR – Îmbunătățirea calității vieții  în zonele rurale și diversificarea economiei rurale.

Obiectivul acestei măsuri vizează creșterea calității vieții.

De asemenea, rolul este de a face teritoriul atractiv și accesibil în primul rând pentru cei ce locuiesc aici și, nu în ultimul rând, pentru turiști.

În raport cu Planul de Dezvoltare Locală a zonei de nord a județului Brașov, implementarea acestei măsuri va facilita îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului:

modernizarea infrastructurii de bază

- îmbunătăţirea serviciilor publice

- conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural

- protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural

- promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie


Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:


Documentele aferente sesiunii  25.02.2015 - 12.03.2015


Documentele aferente sesiunii 22.12.2014 - 16.01.2015


Documentele aferente sesiunii 31.10.2014 - 21.11.2014


Documentele aferente sesiunii 11.08.2014 - 05.09.2014


Documentele aferente sesiunii 12.05.2014 - 16.06.2014


Documentele aferente sesiunii 22.01.2014 - 24.02.2014


Documentele aferente sesiunii 15.10.2013 - 29.11.2013


Documentele aferente sesiunii 10.04.2013 - 31.05.2013


Documentele aferente sesiunii 15.01.2013 - 15.03.2013

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.