Măsura 123

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

Măsura „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”se încadrează în Axa I PNDR şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing al produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.

Aceasta răspunde obiectivelor operaţionale Creşterea valorii adăugate a produselor locale, Sprijinirea investiţiilor în producţia şi procesarea produselor agricole şi forestiere (prioritatea 1Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole), Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor altrenative de energie (prioritatea 3 – Diversificarea economiei rurale).

Măsura se înscrie între măsurile menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze inovaţia.


Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:


Documente aferente sesiunii 22.01.2014-24.02.2014


Documente aferente sesiunii 15.10.2013-15.11.2013


Documente aferente sesiunii 01.04.2013-10.05.2013


Documente aferente sesiunii 31.10.2012-01.02.2013

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.