Măsura M2/2B

Tineri fermieri și ferme mici

În urma întâlnirilor publice organizate în etapa de animare a teritoriului, dar și din analiza SWOT a rezultat că, deși agricultura are o pondere importantă în economia locală a teritoriului GAL ATBN, se confruntă cu o serie de probleme:

- Procent crescut de exploatații agricole care au conducători vârstnici;

- Lipsa oportunităților de angajare în domeniul non-agricol determină un grad mare de ocupare a populației în agricultura de subzistență;

- Accesul dificil la creditare pentru micii fermieri;

- Bază materială depășită fizic și moral sau insuficientă, ceea ce conduce la costuri mari de operare și timp mai mare de realizare a lucrărilor agricole;

- Exploatații agricole de dimensiuni mici, fărâmițate.

Măsura "Tineri fermieri și ferme mici" este un răspuns direct la aceste probleme prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri ca administratori de exploatații agricole, aceștia fiind mult mai deschiși spre abordări inovative și adaptabili la cerințele pieței. În plus, tinerii pot veni cu noi competențe și cu un management modern și eficient. Se poate diminua în acest fel un alt risc major cu care se confruntă teritoriul GAL ATBN, migrația populației tinere către zonele urbane unde au mai multe oportunități de angajare.

Măsura își propune, de asemenea, să sprijine fermele mici din teritoriul GAL ATBN, care, pentru a deveni competitive pe piață, au nevoie de echipamente și tehnologii moderne, care pot contribui atât la reducerea costurilor, cât și a timpilor de realizare a lucrărilor, dar și la creșterea productivității. Riscul este ca, în lipsa instrumentelor de creditare, fermele mici să fie eliminate de pe piață.

Obiectiv de dezvoltare rurală 1: favorizarea competitivității agriculturii, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (a).

Obiectiv specific al măsurii M2/2B: Dezvoltarea agriculturii prin creșterea viabilității exploatațiilor, diversificarea activităților de procesare și marketing și prin valorificarea produselor locale.

Măsura contribuie la Prioritatea 2 "Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor", prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 "Dezvoltarea exploatațiilor și întreprinderilor" din Reg. (UE) nr. 1305/2013, mai exact alin. 1, lit. (a) ajutor la înființarea de întreprinderi, punctele (i) tinerii fermieri și (iii) dezvoltarea fermelor mici.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor;

În secundar Măsura contribuie și la Domeniul de intervenție 2AÎmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole;

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și mediu și climă;

Inovare: Tinerii fermieri au acces facil la informații și sunt mai deschiși către introducerea de tehnologii și procese inovatoare.

Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitareaefectelor negative asupra mediului.Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): investiții în sisteme care utilizează energie regenerabilă; investiții care au ca rezultat reducerea emisiilor de amoniac; investiții în managementul gunoiului de grajd; utilizarea unor tehnologii și echipamente care să asigure un bun management al utilizării îngrășămintelor, precum și aplicarea unor bune practici de gestionare a solului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:Măsura M2/2B "Tineri fermieri și ferme mici" este complementară cu Măsura M1/2A "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local", Măsura M3/6A "Diversificarea activităților neagricole", Măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" și Măsura M7/1B "Consolidarea capitalului social".

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M2/2B "Tineri fermieri și ferme mici" contribuie împreună cu Măsura M1/2A "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local" la îndeplinirea Priorității 2"Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor"

 

Lansarea apelului de selecție Măsura M2/2B - „Tineri fermieri si Ferme mici” M19.2(M2/2B) –04/19 - 15.03.2019 - - Publicat in 29.01.2019

>> Descarca Apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

>> GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 2M/2B - "TINERI FERMIERI SI FERME MICI"_ Sesiunea IV, 2018 (11.02.2019 – 15.03.2019)

>>Cererea de Finanţare – Ferme mici – Anexa 1A;

>>Cerere de Finanțare – Tineri fermieri – Anexa 1B;

>>Planul de afaceri – Anexa 2A_Ferme mici;

>>Planul de afaceri - Anexa 2B_Tineri fermieri

>>Model Decizie de finanțare Ferme mici – Anexa 3A;

>>Model Contract de finantare Tineri fermieri- Anexa 3B;

>>Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

>>Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 4;

>>Metodologia studiului pentru potential agricol – Anexa 5;

>>Potențial producție vegetală –Anexa 5A;

>>Potențial producție zootehnică – Anexa 5B;

>>Codul bunelor practici agricole – Anexa 6;

>>Calculator bune practici agricole – Anexa 7;

>>Areale Subprogramul Tematic Pomicol – Anexa 8;

>>Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 9;

>>Lista rase autohtone (indigene) – Anexa 10;

>>Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2014-2020 - Anexa 11;

>>Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2018 – Anexa 12;

>>Fișa Măsurii M2/2B – Anexa 13;

>>Procedura de evaluare și selecție – Anexa 14;

>>Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 15;

>>Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 16;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție -Tineri fermieri – Anexa 17;

>>Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Ferme mici – Anexa 17;

>>Fișa de verificare pe teren – Tineri fermieri - Anexa 18;

>>Fișa de verificare pe teren – Ferme mici - Anexa 18

>>Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 19;

  ATENTIE!! Prelungirea apelului de selecție Măsura M2/2B - „Tineri fermieri si Ferme mici” pana la 14.05.2018

  Lansarea apelului de selecție Măsura M2/2B - „Tineri fermieri si Ferme mici” M19.2(M2/2B) –03/18 - 30.04.2018

  >> Descarca Apel de selectie simplificat

  >> Descarca Apel de selectie detaliat

  >> GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 2M/2B - "TINERI FERMIERI SI FERME MICI"_ Sesiunea III, 2018 (26.03.2018 – 30.04.2018)

  ü Cererea de Finanţare – Ferme mici – Anexa 1A;

  ü Cerere de Finanțare – Tineri fermieri – Anexa 1B;

  ü Planul de afaceri – Anexa 2A_Ferme mici;

  - Planul de afaceri - Anexa 2B_Tineri fermieri

  ü Model Decizie de finanțare Ferme mici – Anexa 3A;

  ü Model Contract de finantare Tineri fermieri- Anexa 3B;

  ü Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 4;

  ü Metodologia studiului pentru potential agricol – Anexa 5;

  ü Potențial producție vegetală –Anexa 5A;

  ü Potențial producție zootehnică – Anexa 5B;

  ü Codul bunelor practici agricole – Anexa 6;

  ü Calculator bune practici agricole – Anexa 7;

  ü Areale Subprogramul Tematic Pomicol – Anexa 8;

  ü Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 9;

  ü Lista rase autohtone (indigene) – Anexa 10;

  ü Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2014-2020 - Anexa 11;

  ü Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2018 – Anexa 12;

  ü Fișa Măsurii M2/2B – Anexa 13;

  ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 14;

  ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 15;

  ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 16;

  ü Fișa de verificare a criteriilor de selecție -Tineri fermieri – Anexa 17;

  ü Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Ferme mici – Anexa 17;

  ü Fișa de verificare pe teren – Tineri fermieri - Anexa 18;

  ü Fișa de verificare pe teren – Ferme mici - Anexa 18

  ü Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 19;

  >> Descarca Apel de selectie simplificat

  >> Descarca Apel de selectie detaliat

  • Prelungirea apelului de selecție Măsura M2/2B - „Tineri fermieri si Ferme mici” M19.2(M2/2B) – 02/17- 22.12.2017
   • Prelungirea apelului de selecție Măsura M2/2B - „Tineri fermieri si Ferme mici” M19.2(M2/2B) – 02/17- 08.12.2017

  >> Descarca Apel de selectie simplificat

  >> Descarca Apel de selectie detaliat

  • Lansarea apelului de selecție Măsura M2/2B - „Tineri fermieri si Ferme mici” M19.2(M2/2B) – 02/17-24.11.2017

  >> Descarca Apel de selectie simplificat

  >> Descarca Apel de selectie detaliat

  >> GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 2M/2B - "TINERI FERMIERI SI FERME MICI"_ Sesiunea II, 2017 (23.10.2017 – 24.11.2017)

  ü Cererea de Finanţare – Ferme mici – Anexa 1A;

  ü Cerere de Finanțare – Tineri fermieri – Anexa 1B;

  ü Planul de afaceri – Anexa 2A_Ferme mici;

  - Planul de afaceri - Anexa 2B_Tineri fermieri

  ü Model Decizie de finanțare Ferme mici – Anexa 3A;

  ü Model Contract de finantare Tineri fermieri- Anexa 3B;

  ü Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 4;

  ü Metodologia studiului pentru potential agricol – Anexa 5;

  ü Potențial producție vegetală –Anexa 5A;

  ü Potențial producție zootehnică – Anexa 5B;

  ü Codul bunelor practici agricole – Anexa 6;

  ü Calculator bune practici agricole – Anexa 7;

  ü Areale Subprogramul Tematic Pomicol – Anexa 8;

  ü Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 9;

  ü Lista rase autohtone (indigene) – Anexa 10;

  ü Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2014-2020 - Anexa 11;

  ü Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017 – Anexa 12;

  ü Fișa Măsurii M2/2B – Anexa 13;

  ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 14;

  ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 15;

  ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 16;

  ü Fișa de verificare a criteriilor de selecție -Tineri fermieri – Anexa 17;

  ü Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Ferme mici – Anexa 17;

  ü Fișa de verificare pe teren – Tineri fermieri - Anexa 18;

  ü Fișa de verificare pe teren – Ferme mici - Anexa 18

  ü Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 19;

  • Lansarea apelului de selecție Măsura M2/2B - „Tineri fermieri si Ferme mici” M19.2(M2/2B) - 01/17- 02.10.2017

  >> Descarca Apel de selectie simplificat

  >> Descarca Apel de selectie detaliat


  Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

  >> FIȘA MĂSURII M2/2B


  >> GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 2M/2B - "TINERI FERMIERI SI FERME MICI"_ Sesiunea I, 2017

  ü Cererea de Finanţare – Ferme mici – Anexa 1A;

  ü Cerere de Finanțare – Tineri fermieri – Anexa 1B;

  ü Planul de afaceri – Anexa 2;

  ü Model Decizie de finanțare Ferme mici – Anexa 3A;

  ü Model Contract de finantare Tineri fermieri- Anexa 3B;

  ü Lista UAT din zonele montane (ZM) – Anexa 4;

  ü Metodologia studiului pentru potential agricol – Anexa 5;

  ü Potențial producție vegetală –Anexa 5A;

  ü Potențial producție zootehnică – Anexa 5B;

  ü Codul bunelor practici agricole – Anexa 6;

  ü Calculator bune practici agricole – Anexa 7;

  ü Areale Subprogramul Tematic Pomicol – Anexa 8;

  ü Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Anexa 9;

  ü Lista rase autohtone (indigene) – Anexa 10;

  ü Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2014-2020 - Anexa 11;

  ü Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017 – Anexa 12;

  ü Fișa Măsurii M2/2B – Anexa 13;

  ü Procedura de evaluare și selecție – Anexa 14;

  ü Fișa de verificare a conformității proiectului – Anexa 15;

  ü Fișa de verificare a eligibilității proiectului – Anexa 16;

  ü Fișa de verificare a criteriilor de selecție -Tineri fermieri – Anexa 17;

  ü Fișa de verificare a criteriilor de selecție - Ferme mici – Anexa 17;

  ü Fișa de verificare pe teren – Tineri fermieri - Anexa 18;

  ü Fișa de verificare pe teren – Ferme mici - Anexa 18

  ü Declarație pe propria răspundere - notifcare GAL cu privire la plățile AFIR – Anexa 19;

  Str. Republicii nr. 124
  Orașul Rupea, Județul Brașov
  România
  Tel: 0784/298864
         0784/298863
  Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
  Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
  Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.