Măsura 111

Formarea profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

Măsura „Formarea profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe” se încadrează în axa I a PNDR – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic şi în prioritatea I a Planului de Dezvoltare Locală – “Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii”.

Obiectivul acestei măsuri este dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea şi gestionarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere din teritoriu, de către cei implicaţi în derularea acestui tip de activităţi.

Creşterea calităţii managementului la nivel de ferme şi asociaţii, cunoştinţele şi informaţiile noi referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole şi forestiere vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în teritoriu.

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele implicate în activităţile forestiere vor conduce la practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor din pădurile de pe suprafaţa teritoriului din zona de nord.

Implementarea acestei măsuri va facilita îndeplinirea următoarelor obiective operaţionale stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului:

- Dezvoltarea capitalului uman, în special, a tinerilor

- Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă 


Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:


Documente aferente sesiunii M111 – 2/13 – 31.07.2013


Documente aferente sesiunii M111 – 1/13 – 15.02.2013

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.