Comuna Homorod

Resurse naturale

Băile Homorod, rezervaţie geologică situată la poalele Munţilor Perşani la contactul cu Subcarpaţii Transilvaniei, în sectorul de luncă de la confluenţa Homoroadelor.

Zona prezintă o importanţă deosebită prin apariţia la zi a noroaielor emise de presiunea gazelor subterane, punct numit vulcan noroios.

Apele minerale de la Băile Homorod au fost utilizate în scopuri terapeutice de la începutul secolului 20. În perioada interbelică în zona erau 6 izvoare captate în două bazine.

Aceste izvoare reprezintă o importantă resursă naturală, care ar putea avea un rol important în revitalizarea zonei, în cazul reabilitării/dezvoltării/modernizării infrastructurii de valorificare a acestor ape.

Dealurile Homoroadelor

Comuna Homorod cuprinde 4.784 ha  din Situl Natura 2000 Dealurile Homoroadelor.

Zonă deluroasă cu multe pajiști semi-naturale și păduri de foioase, tipică pentru sud-estul Transilvaniei. Este una dintre cele mai importante zone din țară pentru acvila  țipătoare mică. Pe lângă speciile de răpitoare cuibăritoare apar cu o regularitate variabilă în această zonă și două specii periclitate pe plan global: acvila de câmp și acvila țipătoare mare. Pădurile bătrâne oferă habitat de cuibărit pe lângă răpitoare și pentru barza neagră, dispun de populații semnificative de ciocănitoare de stejar. Populațiile de cristel de câmp pot fi întâlnite în pajiștile semi-naturale; aceste zone servesc și ca loc de hrănire pentru răpitoare și berze. În tufărișuri găsim efective mari din sfrânciocul roșiatic.

Resurse antropice

Biserica evanghelică fortificată din Homorod, construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea şi fortificată în anul 1500, este înzestrată cu o boltă în stil gotic şi un puternic turn cu o galerie de apărare. În anul 1623 această biserică a fost incendiată, iar în anul 1626 a fost reconstruită. Biserica al cărei patron spiritual este Sfântul Petru, a fost construită, în mod bizar, ca un sanctuar creştin în care, altarul şi corul sunt îndreptate, nu spre est, cum se întâmplă de obicei, ci spre sud. Elementele de mobilier ale bisericii, cum sunt altarul, orga, sfeşnicele şi stranele, sunt realizate în stil baroc transilvănean rustic şi datează din anul 1793.

Biserica evanghelică din Jimbor

Unicitatea acestei fortificaţii este dată de forma zidului care o înconjoară – oval, nu poligonal, aşa cum au majoritatea bisericilor din zonă. Cetatea din localitatea Jimbor, pe timpul invaziilor de tătari şi turci, avea încă un zid protector. Aceasta era locul de refugiu al populaţiei în timpul invaziilor.

În comuna Homorod sunt două case memoriale. Una este situată în localitatea Mercheaşa, a poetului George Boldea, iar cea de-a doua în Jimbor, a lui  Nyiro Jozsef (preot, scriitor şi poet).

În satul Mercheaşa se poate vizita şi Biserica Ortodoxă în care este expusă o cruce care a fost descoperită de un localnic într-un trunchi de pin.

Tradiții

În comuna Homorod se păstrează tradiția exploatării apei sărate din fântânile special amenajate, pentru uzul gospodăresc de zi cu zi.

Tradițiile populare sunt încă vii și annual, la sărbătorile de iarnă se merge la colindat și se organizează baluri.  In satul Jimbor, comunitatea maghiară se bucură în fiecare an de Balul Strugurilor și Balul Cocoșului.

Balul cocoșului are bloc în ziua de Rusalii. Vânătorii duc cocoși în apropierea Cetății Jimbor, unde îi leagă și îi împușcă. După ritual, începe balul.

Activităţi recreative

Călarie – în Homorod se află Depozitul de Armăsari care a luat fiinţă la începutul secolului al XVIII-lea, aparţinând statului până în anul 2000, când a fost privatizat. Cai sunt de rasă, lipiţani şi semigrei.

Având în vedere fauna bogată, o altă activitate recreativă care poate fi practicată este fotohunting-ul.

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.