Comuna Augustin

Resurse naturale

Dealurile Homoroadelor

Comuna Augustin cuprinde 65 ha  din Situl Natura 2000 Dealurile Homoroadelor.

Zonă deluroasă cu multe pajiști semi-naturale și păduri de foioase, tipică pentru sud-estul Transilvaniei. Este una dintre cele mai importante zone din țară pentru acvila  țipătoare mică. Pe lângă speciile de răpitoare cuibăritoare apar cu o regularitate variabilă în această zonă și două specii periclitate pe plan global: acvila de câmp și acvila țipătoare mare. Pădurile bătrâne oferă habitat de cuibărit pe lângă răpitoare și pentru barza neagră, dispun de populații semnificative de ciocănitoare de stejar. Populațiile de cristel de câmp pot fi întâlnite în pajiștile semi-naturale; aceste zone servesc și ca loc de hrănire pentru răpitoare și berze. În tufărișuri găsim efective mari din sfrânciocul roșiatic.

Resurse antropice

Biserica Schitului Augustin

Lăcaşul de cult poartă hramul “Înălţarea Domnului” şi este prima biserică a schitului înfiinţat pe locul unde, cu secole în urmă, a existat o mănăstire.

Mănăstirea de la Augustin a fost distrusă în 1760, pe locul ei fiind aşezată o cruce, profanată în timpul perioadei comuniste. Locul a rămas cunoscut ca “Dealul mănăstirii”. Pe 20 mai 2007, IPS Mitropolit Laurenţiu a pus piatra de temelie pentru o biserică de piatră. Între timp s­au construit aici un corp de chili şi biserica de lemn.

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.