Prezentare proiect

Obiective specifice ale proiectului:

1.  Creșterea  capacității teritoriale  de  amenajare  și  intreținere  a   traseelor turistice  din  destinația Colinele Transilvaniei prin dotarea cu echipamente specifice pe durata implementării proiectului de cooperare  și  operarea  acestora  prin  implicarea  comunităților  locale  după  încheierea  finanțării  în sprijinul obținerii certificării de ,,destinație ecoturistică".

2. Promovarea  traseelor turistice  din destinația  Colinele  Transilvaniei  prin  intermediul  pachetelor de materiale de promovare comune realizate si diseminate, corelativ cu  participarea la evenimente în domeniu din țară și din străinătate, în decurs de 21 de luni;

3. Crearea premiselor pentru omologarea traseelor turistice din Colinele Transilvaniei prin organizarea de  acțiuni  comune  specifice  de  informare,  instruire  și  implicare  a  autorităților din  domeniu, pe o perioada de 21 de luni.

Activitățile care vor fi realizate în cadrul proiectului:

Activitatea 1. Formarea echipelor de intervenție și mentenanță a traseelor turistice

Activitatea 2. Dotarea echipelor de intervenție și mentenanța a traseelor turistice

Activitatea 3. Identificarea,  marcarea și cartografierea traseelor turistice

Activitatea 4. Realizare materiale promovare și participare la târguri

Activitatea 5. Organizarea evenimentelor de promovare

Activitatea 6. Managementul de proiect

Rezultatele preconizate ale proiectului:

Activitatea 1:

 • minimum 20 de dosare de înscriere la tabără itinerantă;
 • 20 de diplome de participare la tabără și 20 de certificate de absolvire a unui curs de prim ajutor;
 • 4  echipe  de  intervenție  și  mentenanță  a traseelor  turistice  formate  (20  de  contracte  de voluntariat);

Activitatea 2:

 • 4 spații  necesare  funcționării  echipelor  de intervenție  și  mentenanță trasee,  închiriate sau luate în comodat;
 • 20 de  biciclete  electrice  necesare acțiunilor  de  mentenanță  și  intervenție  a  echipelor  de voluntari;
 • 4 mijloace  de transport -  UTV   cu  remorci  specializate  achiziționate  pentru  intervenție  pe traseele de drumeție;
 • 4  seturi  de  dotari,   unelte  și  echipamente  achiziționate  pentru  marcarea   și  mentenanța traseelor turistice;

Activitatea 3:

 • Minim  120 km de trasee turistice cartografiate și marcate;

Activitatea 4:

 • Un  pachet de  materiale de  promovare  (o  brosură  ecoturistică,  o hartă a traseelor,  15 de modele de vederi  cu localitatile și  obiectivele de interes turistic din fiecare GAL) editat și  distribuit;
 • O participare la un târg de turism internațional în standul  României;
 • Un serial cu 4 mici filmulețe de promovare a traseelor;

Activitatea 5:

 • 4 evenimente de promovare organizate în cele 4 GAL-uri  partenere  (1  eveniment  /GAL);

Activitatea 6:

 • 4 echipe  de  proiect  constituite  implicate  in  proiect  (fie  cu contract  de  munca  sau  contract  de voluntariat);
 • 5  dosare  de cereri  de plata și  5  rapoarte de activitate;
 • un serviciu de audit și unul de consultanță achiziționate.

Informații suplimentare privind proiectul de cooperare se pot obţine la următoarele date de contact:

GAL Asociația Transilvană Brașov Nord

Loc. Rupea, str. Str. Republicii nr. 124

Telefon: 0784/298864; 0784/298863

E-mail: contact@galatbn.ro

https://galatbn.ro/

 

 

GAL Podișul Mediașului

Loc. Ațel, str. -, nr. 76, jud. Sibiu

Telefon: 0741.084.630

Email: galpodisulmediasului@galpm.ro

http://www.galpm.ro/

GAL  Dealurile Târnavelor

Loc. Saschiz, str. Principală nr. 159, jud. Mureş

Telefon: 0265.711.718

Email: office@tarnava-mare.ro

http://www.tarnava-mare.ro/   

 

 

GAL Microregiunea Hârtibaciu

Sat Hosman, comuna Nocrich, str.-, nr.234, jud. Sibiu

Telefon: 0269.510.030,

Email: office@gal-mh.eu

https://gal-mh.eu/index.html

Titlu proiect:. Trasee turistice în Colinele Transilvaniei
Parteneriat 

Grupul de Acțiune Locală  Asociația Transilvană Brașov Nord 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor

Asociația Grupul De Acțiune Locală Podișul Mediașului

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Hârtibaciu

Buget: 351.411,90 de Euro  (TVA inclusă), din care valoarea eligibilă: 299.665,52 Euro (fără TVA) și 2.700 Euro valoare neeligibilă.
Perioada de implementare a proiectului: aprilie 2021 - ianuarie 2023
Sursa finanțării:  

PNDR 2014-2020, Măsura 19 - LEADER,

Submăsura 19.3, Componenta B - Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

 

Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.