PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):
Sub-măsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de
functionare si animare
Beneficiar: Asociația Transilvană Brașov Nord
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
152.899,50 Euro
din care,
finanţare publică prin PNDR:
152.899,50 Euro
cofinanţarea privată a beneficiarului:
0,00 Euro
Demarare: 01.01.2020
Finalizare: 31.12.2021

Sub-măsura 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală
Componenta B - Implementarea activităților de cooperare
ale GAL-urilor selectate
Beneficiar: Asociația Transilvană Brașov Nord
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
83.621,37 Euro
din care,
finanţare publică prin PNDR:
83.621,37 Euro
cofinanţarea privată a beneficiarului:
0,00 Euro
Demarare: 27.04.2021
Finalizare: 26.01.2023
Autoritatea Contractantă:
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE
din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Proiect finanţat prin LEADER

Despre GAL

Parteneriatul format în anul 2009 pentru înfiinţarea Asociaţiei Transilvane Braşov Nord, s-a constituit pornind de la un scop comun – dezvoltarea durabilă a comunităţilor din nordul judeţului Braşov.
Obţinerea personalităţii juridice a Asociaţiei nu a constituit una din primele etape. Acest lucru s-a întâmplat ulterior elaborării strategiei de dezvoltare ("Planul de Dezvoltare Locală – Zona de Nord a Judeţului Braşov"), proces în care au fost implicaţi actori din toate cele 13 localităţi de pe teritoriul vizat.

ȘTIRI mai multe
PROIECTE mai multe
Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0784/298864
       0784/298863
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.